INFORMACE

Realizátor projektu

AgroKonzulta Žamberk
spol. s r.o.

Klostermanova 1258,
564 01 Žamberk


Partner projektu

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

Tvardkova 1191,
562 01 Ústí nad Orlicí

Dne 1. února 2011 byla zahájena realizace projektu „Vývoj a ověření vzdělávacího programu Prodavač (kód: 66-003-H)“, jehož hlavním cílem je vytvoření nového vzdělávacího programu s ohledem na potřeby zaměstnavatelů Pardubického kraje podnikajících v obchodní činnosti.
Projekt je financován prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Realizátor projektu: AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.
Partner projektu: KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Období realizace: 01. 02. 2011 – 29. 02. 2012
Území realizace: Pardubický kraj – region Orlickoústecka a Svitavska

Cílem projektu je vytvoření vzdělávací nabídky v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů regionu Pardubického kraje, jejíchž hlavním předmětem podnikání je obchodní činnost.
Aktivity projektu jsou zaměřené na vývoj nového vzdělávacího programu Prodavač (kód: 66-003-H), který je vyvíjen nejen s ohledem na potřeby zaměstnavatelů, ale také v souladu s požadavky stanovenými Národní soustavou kvalifikací (NSK).
Po ukončení realizace projektu bude nově vytvořený vzdělávací program akreditován a dále nabízen jako rekvalifikační kurz zájemcům o získání kvalifikace v oboru Prodavač.


Návaznost vzdělávacího programu na Národní soustavu kvalifikací

Vzdělávací program je vyvíjen s ohledem na požadavky Národní soustavy kvalifikací. Při ukončení pilotního ověřování budou jeho účastníci skládat závěrečnou zkoušku o získání dílčí kvalifikace ve vazbě na NSK. Závěrečné přezkoušení provede autorizovaná osoba vedená v databázi NSK.

ZÍSKÁNÍ DÍLČÍ KVALIFIKACE = ZÍSKÁNÍ REKVALIFIKACE.