INFORMACE

Realizátor projektu

AgroKonzulta Žamberk
spol. s r.o.

Klostermanova 1258,
564 01 Žamberk


Partner projektu

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

Tvardkova 1191,
562 01 Ústí nad Orlicí

You are here

Home

Cílovou skupinu tvoří:

 • uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce v regionu
 • zájemci o zaměstnání
 • zaměstnanci partnera a subjektů podnikajících v obchodní činnosti

Do projektu se zapojí celkem 13 osob z řad cílové skupiny, a to do realizace pilotního ověřování vytvořeného vzdělávacího programu.

Vstupní předpoklady účastníků:

 • minimálně základní vzdělání
 • v případě dosažení vyššího vzdělání vyučení mimo daný obor
 • praxe v oboru možná

Účastníci si absolvováním pilotního ověřování vzdělávacího programu:

 • zvýší svoji kvalifikaci
 • zlepší pozici na trhu práce – zvýší šanci na získání zaměstnání
 • získají dílčí kvalifikaci = odbornost pro pracovní pozici prodavač
 • získají kontakt na potenciálního zaměstnavatele /při absolvování praktické části pilotního ověřování v provozech partnera projektu/

 

Předpokladem pro zařazení osob do realizace pilotního ověřování vzdělávacího programu bude jejich zájem a účast na výběrovém semináři.

Místo a termín konání výběrových seminářů:

 • Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Ústí nad Orlicí – dne 05. září 2011 od 9:00 hod.
 • Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR ve Svitavách – dne 12. září 2011 od 9:00 hod.
 • IdeaHELP, Zemědělská 1004, Žamberk – dne 14. září 2011 od 8:00 hod.

Účastníci v rámci semináře absolvují osobní pohovor, při kterém bude zjišťován jeho zájem o zapojení se do projektových aktivit a současně osobnostní předpoklady pro danou profesi.