INFORMACE

Realizátor projektu

AgroKonzulta Žamberk
spol. s r.o.

Klostermanova 1258,
564 01 Žamberk


Partner projektu

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

Tvardkova 1191,
562 01 Ústí nad Orlicí

You are here

Home

Klíčové aktivity

1. Vývoj vzdělávacího programu Prodavač (kód: 66-003-H)
Aktivita bude probíhat po dobu 8 měsíců a jejím výstupem budou nově vytvořené osnovy, metodika a studijní (výukové) materiály pro vzdělávací program.

2. Pilotní ověření vytvořeného vzdělávacího programu
Aktivita bude probíhat po dobu 6 měsíců, v období září 2011 – únor 2012, a její součástí je:

  • Pilotní ověření vzdělávacího programu, které bude probíhat v období září 2011 – prosinec 2011 a je tvořeno z:
  • Ověřování teoretické části v rozsahu 200 hodin (29 dnů, 7 hod./den), které bude probíhat v učebně realizátora projektu v okrese ÚO
  • Ověřování praktické části v rozsahu 100 hodin (17 dnů, 6 hod./den), které bude probíhat v provozovnách (prodejnách) partnera projektu v Ústí nad Orlicí a Žamberku
  • Následné hodnocení, případně inovace vytvořeného vzdělávacího programu, které bude probíhat v období leden 2012 – únor 2012.

 

Účastníci projektových aktivit získají:

  • Osvědčení o absolvování pilotního ověřování vzdělávacího programu Prodavač kód: 66-003-H   /při absolvování min. 80% docházky praktické části pilotního ověřování programu/
  • Osvědčení o získání dílčí kvalifikace ve vazbě na NSK /při úspěšném složení zkoušky dílčí kvalifikace na závěr pilotního ověřování; cena dílčí zkoušky dle NSK je 4.500,- Kč/
  • příspěvek na dojíždění a stravování
  • ZDARMA vstupní zdravotní prohlídku a zdravotní průkaz

 

 

 

Harmonogram projektu

 

2011

2012

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

Vývoj vzdělávacího programu Prodavač (kód: 66-003-H)

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

Pilotní ověření vytvořeného vzdělávacího programu

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

Návaznost vzdělávacího programu na Národní soustavu kvalifikací
Vzdělávací program je vyvíjen s ohledem na požadavky Národní soustavy kvalifikací. Při ukončení pilotního ověřování budou jeho účastníci skládat závěrečnou zkoušku o získání dílčí kvalifikace ve vazbě na NSK. Závěrečné přezkoušení provede autorizovaná osoba vedená v databázi NSK.

Získání dílčí kvalifikace = získání rekvalifikace.