INFORMACE

Realizátor projektu

AgroKonzulta Žamberk
spol. s r.o.

Klostermanova 1258,
564 01 Žamberk


Partner projektu

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

Tvardkova 1191,
562 01 Ústí nad Orlicí

You are here

Home

Platnost akreditace

 • Akreditace je platná do 21.1.2019

Leden 2016

 • Byla prodloužena přidělená akreditace MŠMT

Prosinec 2013

 • Vzdělávací materiály byly inovovány a aktualizovány

Srpen – listopad 2013

 • Realizace vzdělávacího programu pro 8 účastníků v Pardubickém kraji

Květen- červenec 2013

 • Realizace vzdělávacího programu pro 9 osob v Pardubickém kraji

Září 2012

 • Vzdělávací program byl akreditován na MŠMT

Všichni účastníci závěrečnou zkoušku složili a to až na jednu účastnici, která bohužel neuspěla. Všem účastníkům gratulujeme.

Únor 2012

 • Dochází k finální úpravě skript, vyhodnocení projektu „Prodavač“ a přípravě na podání žádosti akreditace MŠMT.

Leden 2012

 • Probíhá vyhodnocování „Pilotního ověřovacího kurzu Prodavač“, návrhy na úpravu skript, upřesnění obsahu praxí a harmonogramu školení apod.

Prosinec 2011

 • Všech 12 účastníků Pilotního ověřovacího kurzu „Prodavač“ bylo připuštěno ke zkouškám NSK.
 • Zkoušky proběhly na provozovnách partnera projektu - KONZUM ve dnech 13. 12 a 15. 12. 2011.

Listopad 2011

 • Průběh praktické a teoretické části projektu probíhá bez problémů, kurz bohužel ze zdravotních důvodů ukončila jedna účastnice.
 • Účastníci se průběžně začínají připravovat na závěrečnou zkoušku NSK.

Říjen 2011

 • zahájení praktické výuky na provozovnách partnera projektu a to v Ústí nad Orlicí (Polská 1308) a v Žamberku – (U Polikliniky 1134)
 • kurz probíhá bez problémů a zatím všichni účastníci v kurzu pokračují

Září 2011

 • informační semináře k projektu v Ústí nad Orlicí, Žamberku a ve Svitavách
 • dokončení skript pro Ověřovací pilotní kurz projektu
 • výběr účastníků do pilotního kurzu – pro velký zájem bylo vybráno 13 účastníků místo plánovaných 10
 • zahájení kurzu v Ústí nad Orlicí – teoretická část

Srpen 2011

 • Vývoj vzdělávacího programu – zpracování studijních materiálů pro účastníky pilotního ověřování – Výuková skripta, modul 2 a 3; zpracování harmonogramu výuky pilotního ověřování
 • Informování široké veřejnosti o realizaci projektu – informační článek v Žambereckých listech a Listech Lanškrounska, inzerát v Orlickém deníku a Svitavském deníku

Červenec 2011

 • Vývoj vzdělávacího programu – zpracování studijních materiálů pro účastníky pilotního ověřování – Výuková skripta, modul 6

Červen 2011

 • Vývoj vzdělávacího programu – zpracování metodiky vzdělávacího programu a učebních materiálů pro účastníky pilotního ověřování
 • Informační schůzka na Kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v Litomyšli

Květen 2011

 • jednání o probíhající realizaci projektu, o naplnění jeho klíčových aktivit, konzultace vytvořených materiálů a stanovení cílů a úkolů pro další fázi realizace
 • Informační schůzky na Kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy – předání informací zaměstnancům kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR odboru zprostředkování o realizaci projektu a možnosti zapojení uchazečů o zaměstnání do jeho realizace
 • Informační letáček – zpracování informačního letáčku pro oslovení cílové skupiny osob, seznámení s realizací projektu a možností účasti v jeho aktivitách

Březen - Duben 2011

 • Vývoj vzdělávacího programu – zpracování osnov vzdělávacího programu pro teoretickou a praktickou část

Únor 2011

 • Zahájení realizace projektu Vývoj a ověření vzdělávacího programu – Prodavač (kód: 66-003-H)