INFORMACE

Realizátor projektu

AgroKonzulta Žamberk
spol. s r.o.

Klostermanova 1258,
564 01 Žamberk


Partner projektu

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

Tvardkova 1191,
562 01 Ústí nad Orlicí

You are here

Home

Hlavním cílem projektu je vytvoření vzdělávací nabídky v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů regionu Pardubického kraje, jejichž hlavním předmětem podnikání je obchodní činnost.
K naplnění tohoto cíle dojde:

  • vývojem vzdělávacího programu Prodavač (kód: 66-003-H), který bude respektovat potřeby a požadavky zaměstnavatelů regionu
  • pilotním ověřením, hodnocením a inovací vytvořeného programu

Aby vytvořený program splňoval požadavky zaměstnavatelů, je do jeho realizace zapojen významný zaměstnavatel Pardubického kraje podnikající v obchodní činnosti - Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, které:

  • je garantem vytvářeného programu
  • dohlíží na odbornou úroveň vytvářeného programu, připomínkuje a upozorňuje na nedostatky programu ve fázi jeho vývoje
  • umožní realizaci praktické části pilotního ověřování ve svých provozovnách /prodejnách/
  • může být (je) potenciálním zaměstnavatelem pro účastníky, kteří se zapojí do pilotního ověřování vzdělávacího programu